Inwestycja Granaria – Wywiad

Na pytania redaktorów INApartments Magazine, dotyczących projetu Granaria, odpowiedział
Pan Jan Kurbiel, Członek Zarządu Granaria Development Gdańsk.

Na czym polega wyjątkowość inwestycji?

Dla porządku pragnę nadmienić, że Konsorcjum IMMOBEL & MULTIBUD zawarło 31 marca 2015 roku umowę partnerstwa publiczno-prywatnego (Umowa PPP) z Gminą Miastem Gdańsk w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (Przedsięwzięcie) „Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”. Konsorcjum, jako Partnera Miasta, wyłoniono w konkurencyjnym postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Umowa zawarta została na okres do listopada 2031 roku (łącznie z okresem zarządzania, bowiem sam okres realizacji budowy przewidziano do końca 2023 roku), a jej wartość wynosi ponad 430 mln zł.

Przedsięwzięcie zakłada budowę, na terenie północnego cypla Wyspy Spichrzów, wielofunkcyjnego kompleksu, obejmującego powierzchnię użytkową szerokiego spectrum usług, w tym hotelowych, handlu, biur oraz apartamentów mieszkalnych. W części komercyjnej Przedsięwzięcie oznacza rewitalizację terenu niespełna 2ha, na którym, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano łączną powierzchnię użytkową zabudowy ok. 60 tys. m2 , wyposażoną w odpowiednią liczbę samochodowych miejsc postojowych posadowionych na dwóch podziemnych kondygnacjach. W części publicznej Przedsięwzięcie oznacza wykonanie przez Konsorcjum dla Miasta budowy i/lub modernizacji sześciu obiektów obejmujących: budowę zwodzonej Kładki Pieszej z Długiego Pobrzeża na północny cypel Wyspy Spichrzów, modernizację Długiego Pobrzeża, remont Zewnętrznego Układu Komunikacyjnego (ulica Chmielna, Pożarnicza, Motławska, ciąg pieszy przy nabrzeżu nr IX), przebudowę skrzyżowania Podwala Przedmiejskiego z ulicą Chmielną, budowę Mostu Stągiewnęgo jako mostu zwodzonego, budowę mariny na południe od Mostu Stągiewnego.

Łącznie rozumiana realizacja Przedsięwzięcia oznacza rewitalizację bardzo ważnego kwartału Starego Miasta wkomponowanego w najbardziej reprezentacyjną dla Gdańska przestrzeń otwartą nie tylko dla mieszkańców i odwiedzających Miasto gości, ale też podmiotów gospodarczych aranżujących w Gdańsku swoją działalność gospodarczą. W sumie Przedsięwzięcie będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju współczesnego Gdańska, szanującego swoje historyczne korzenie.

Czym się kierowali państwo, wybierając lokalizację na inwestycję?

Podstawową cechą realizacji przedsięwzięcia na wyspie jest uzyskanie możliwości zagospodarowania zupełnie wyjątkowego terenu w Gdańsku. Atrakcyjność lokalizacji to dla Konsorcjum podstawowy miernik atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Przy tym projekcie występuje zatem relatywnie wysoka pewność, co do możliwego do osiągnięcia komercyjnego sukcesu. Jednocześnie podkreślić należy, że IMMOBEL, jako dominujący partner w Konsorcjum, ma długoletnie tradycje na rynku belgijskim związane z kreowaniem przestrzeni publicznej. Tamtejsze projekty są zawsze nacechowane niezwykłą dbałością o to, aby powstające/modernizowane w wyniku inwestycji budynki wpisywały się twórczo w istniejącą tkankę miejską oraz dobrze służyły szerokiemu gronu odbiorców.
Projekt Granaria na Wyspie Spichrzów jest właśnie o takim charakterze, przez co wpisuje się również w długofalowe cele IMMOBEL.

 

Inwestycja Granaria


Klient inwestycyjny czy do mieszkania?

I jedno i drugie. Pragnę podkreślić, że intencją Konsorcjum, jako Inwestora, jest rewitalizacja ważnego kwartału Starego Miasta, który poprzez nadanie mu nowego, współczesnego wymiaru, powinien tętnić życiem , dzięki obecności i aktywności zarówno mieszkańców jak i gości.

Proces komercjalizacji obiektów planowanych do budowy na północnym cyplu Wyspy jest jeszcze w przygotowaniu. Zakończone zostały prace projektowe położonego w II kwartale północnego cypla budynku usługowo – mieszkaniowego. Ich celem było zapewnienie budynkowi wyrazu urbanistyczno – architektonicznego zgodnego z oczekiwaniami uprawnionych władz, skali i intensywności zabudowy mieszczących się w kryteriach m.p.z.p. oraz funkcjonalności lokali użytkowych i mieszkalnych, która będzie przekonująca dla ich nabywców-inwestorów. Proces sprzedaży lokali nie został jeszcze rozpoczęty. Aktualnie Konsorcjum odnotowuje wiele wyrazów zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców podejmujących kontakt w oparciu o dane ze strony internetowej Przedsięwzięcia (www.granaria.pl). W związku z tym Konsorcjum rozważa podjęcie procesu rezerwacyjnego w trzecim kwartale 2016 roku, a samej sprzedaży – na przełomie 2016/2017.

Lokale usługowe – sprzedaż czy wynajem, jakie dobra usługowe przewidujecie?

Kompozycja struktury i skali usług jeszcze w opracowaniu. Podpatrujemy najlepsze rozwiązania w kraju i w Europie w tym zakresie. Korzystamy z doradztwa wybitnych organizatorów galerii handlowych, które powstały i pracują w największych miastach. Nie jest nam obca idea uliczek handlowych. Nie jest przesądzona również forma własności lokali usługowych. Mamy na przemyślenia jeszcze kilka miesięcy, z czego skrupulatnie chcemy skorzystać.

Na koniec pragnę dodać, że Przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 grudnia 2023 roku w podziale na 4 etapy